Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden - Klanten

Deze ‘Algemene Voorwaarden – Klanten’ zijn van toepassing op de relatie tussen Dunjakeuken.nl en de Klanten.

Definities

Aanbod: het product –en dienstenaanbod dat door de Klant via Dunjakeuken.nl kan worden besteld.

Bestelling: een bestelling van de Klant via Dunjakeuken.nl van het door de Klant geselecteerde Aanbod.

Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Bestelling plaats via het Dunjakeuken.nl

Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Klant en Dunjakeuken.nl met betrekking tot een Bestelling en de bezorging of het afhalen van de Bestelling.

Platform: de website(s), apps, tools en andere apparaten van Dunjakeuken.nl waarop de Service beschikbaar wordt gemaakt.

Dunjakeuken.nl: een bedrijf dat maaltijden, dranken en aanverwante artikelen bereidt en verkoopt en voor de totstandkoming en betaling van Overeenkomsten een Platform gebruikt.

Restaurantinformatie: de informatie van het Restaurant met betrekking tot, onder andere, bedrijfs -en contactgegevens, algemene informatie, productaanbod (maaltijden, bijgerechten, opties en dranken), prijzen voor ieder afzonderlijk product (inclusief BTW), bedrijfslogo, grafisch materiaal, bezorggebied (inclusief postcodes), bezorgkosten en minimale bestelbedragen.

Service: de commerciële diensten en/of werkzaamheden die door Dunjakeuken.nl worden aangeboden aan de Klant, onder meer bestaande uit het publiceren van het Aanbod, het faciliteren van het tot stand komen van Overeenkomsten.

Identiteit van Dunja Keuken

Dunja Keuken handelend onder de naam ‘Dunjakeuken.nl‘

Adres hoofdvestiging: Stephensonstraat 4-6 2014 KD Haarlem

KVK-nummer: 71719156

E-mailadres: dunjakeuken@gmail.com

Bereikbaar van maandag tot zondag (dinsdag gesloten).

Openingstijden:
Ma, Wo, Do, 17.00 tot 20.00 uur
Vr, Za 17.00 tot 21.00 uur
Zo 17.00 tot 20.00 uur

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden Klanten zijn slechts van toepassing op de Service. Dunjakeuken.nl is niet verantwoordelijk voor het Aanbod. 

De Klant gaat door middel van het plaatsen van een Bestelling direct een Overeenkomst met het Restaurant aan voor de levering van het door de Klant geselecteerde Aanbod. De Klant is gebonden aan de Bestelling en heeft geen recht op terugbetaling, behalve in het geval van annulering door het restaurant op grond van artikel 6 hieronder.

Het Aanbod

Dunjakeuken.nl publiceert het Aanbod op het Platform, inclusief maaltijd informatie. Dunjakeuken.nl kan ingrediënten en additieven gebruiken voor maaltijden en drankjes, die allergieën en intoleranties kunnen veroorzaken. Als een Klant allergisch is voor bepaalde voedingsmiddelen, raden wij aan om telefonisch contact op te nemen met Dunjakeuken.nl voor actuele allergeneninformatie voordat de bestelling wordt geplaatst.

Dunjakeuken.nl geeft alle informatie zodanig weer, dat voor de Klant duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.

Dunjakeuken.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van het Platform.

De Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant de Bestelling definitief maakt door het klikken op de knop ‘Bestelling plaatsen’ tijdens het proces van het plaatsen van een Bestelling via het Platform.

Na ontvangst van de Bestelling, zal Dunjakeuken.nl de Bestelling elektronisch aan de Klant bevestigen.

De Overeenkomst kan alleen door het Restaurant worden uitgevoerd als de Klant correcte en volledige contact- en adresgegevens verstrekt bij het plaatsen van de Bestelling. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Dunjakeuken.nl te melden.

In verband met informatie over de status van zijn Bestelling, dient de Klant na het plaatsen van de Bestelling telefonisch of per e-mail (zoals aangegeven bij het plaatsen van de Bestelling) bereikbaar te zijn voor Dunjakeuken.nl.

Indien de Klant kiest voor bezorging van de Bestelling, dan dient hij aanwezig te zijn op het door de Klant aangegeven bezorgadres om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen.

Indien de Klant kiest voor het afhalen van de Bestelling, dan dient hij op de gekozen tijd aanwezig te zijn op de afhaallocatie van het Restaurant, die in de bevestigingsmail, tekstbericht of op de website van Dunjakeuken.nl is weergegeven.

Bij aflevering van de Bestelling kan het Restaurant vragen om identificatie als de Bestelling alcoholische producten of andere producten met een leeftijdslimiet bevat. Als de Klant zich niet adequaat kan identificeren of niet voldoet aan de minimumleeftijdseisen, weigert het Restaurant de betreffende producten aan de klant te leveren. In dit geval kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht

Dunjakeuken.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Bestelling

In verband met de bederfelijkheid van het Aanbod geldt dat de Klant geen recht heeft om de Overeenkomst te ontbinden. Annulering van de Bestelling door de Klant bij Dunjakeuken.nl is slechts mogelijk indien Dunjakeuken.nl expliciet aangeeft dat Annulering van de Bestelling door de Klant mogelijk is.

Het Restaurant heeft het recht de Bestelling te annuleren indien bijvoorbeeld het Aanbod niet meer beschikbaar is, de Klant een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer, andere contactgegevens heeft opgegeven of in geval van overmacht.

Indien de Klant een valse Bestelling plaatst (bijvoorbeeld door foutieve contactgegevens door te geven, niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie of afhaallocatie om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst niet nakomt, dan kan Dunjakeuken.nl besluiten om toekomstige Bestellingen van de betreffende Klant te weigeren.

Dunjakeuken.nl heeft het recht om namens het Restaurant Bestellingen te weigeren en Overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de Bestelling of de contactgegevens. Indien Dunjakeuken.nl een Bestelling annuleert die al betaald is, dan zal Dunjakeuken.nl dat bedrag overboeken op de dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Indien de Klant schijnbaar valse of frauduleuze Bestellingen plaatst, dan kan Dunjakeuken.nl hiervan aangifte doen bij de politie.

Betaling

Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden Klanten, is de Klant verplicht om het Restaurant te betalen voor de Bestelling. Door de Klant kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met een online betaalmiddel via het Platform.

Behoudens het bepaalde in artikel 6, van deze Algemene Voorwaarden Klanten, is het (gedeeltelijk) terugboeken van een online betaling alleen mogelijk indien de Bestelling niet (geheel) geleverd kan worden. De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.

Klantenregeling

Klachten van de Klant over het Aanbod, de Bestelling of de uitvoering van de overeenkomst, dienen bij Dunjakeuken.nl te worden neergelegd. 

Als de Klant een klacht heeft over de Service, dan dient de Klacht via het contactformulier, per e-mail of schriftelijk via de post te worden gecommuniceerd aan de klantenservice van Dunjakeuken.nl op het in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden – Klanten aangegeven contactadres.

Nadat de klacht door Dunjakeuken.nl is ontvangen zal Dunjakeuken.nl zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week, reageren met een ontvangstbevestiging. Dunjakeuken.nl streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken te behandelen.

Klachten zoals omschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel, moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij respectievelijk Dunjakeuken.nl (lid 1).

Nieuwsbrief

Bij het afronden van de Bestelling kan de Klant ook kiezen voor het ontvangen van de nieuwsbrief. De Klant kan zich afmelden door contact op te nemen met de klantenservice via de in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Klanten onder ‘Correspondentieadres’ vermelde contactgegevens.

Inzicht en correctie van opgeslagen persoonsgegevens

Dunjakeuken.nl verwerkt persoonlijke gegevens van de Klant. Op de verwerking van persoonsgegevens is het Privacy Statement van toepassing.

0
0
Winkelwagen
Er zit nog niks in de winkelwagenVerder winkelen
Bereken verzendkosten